51,947 Reputation

10 today
20 yesterday
10 2 days ago
20 Aug 3
10 Aug 2
10 Aug 1
10 Jul 31
20 Jul 30
20 Jul 29
10 Jul 28
75 Jul 27
55 Jul 26
40 Jul 24
30 Jul 21
20 Jul 20
100 Jul 19
30 Jul 18
30 Jul 15
45 Jul 13
60 Jul 12
40 Jul 10
30 Jul 8
53 Jul 7
30 Jul 6
10 Jul 5
35 Jul 2
10 Jul 1
35 Jun 30
20 Jun 29
20 Jun 28